POZNÁMKA O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V súlade s článkom 11 zákona o diaľkovom a zahraničným podnikania (FAGGI) máte právo do 14 (štrnástich) dní bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s nami len v prípade predaja produktu, ktorý nebol doručený alebo nie je službou digitálneho produktu a to odo dňa uzavretia zmluvy. Uplatnenie práva na odstúpenie znamená, že nemáte čo zaplatiť alebo že Vám má byť uhradená platba za tovar, ktorý nebol doručený. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu:

2. Podľa § 18 Abs 1 Z 11 FAGGI strácate právo na odstúpenie, ak

i. zmluva uzavretá s nami sa týka dodávky digitálneho obsahu neuloženého na fyzickom dátovom nosiči (čo je prípad všetkých produktov u spoločností Game-Balance Kredit, Steam, Blizzard, Nintendo, Xbox, PlayStation, Appstore, Google Play, Spotify a NCsoft),

ii. zašleme Vám potvrdenie zmluvy (zvyčajne ide o SMS) a týmto

iii. ste výslovne súhlasili s tým, že zmluvu začneme realizovať pred uplynutím inak existujúcu 14 (štrnástich) denná lehoty na odstúpenie od zmluvy, a beriete na vedomie, že týmto súhlasom strácate právo na odstúpenie.